Projektowanie instalacji fotowoltaicznej

Co należy przewidzieć na etapie budowy domu pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej (PV)?

Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie domowym

Coraz częściej w projektach domów jednorodzinnych pojawia się tzw. model domu energooszczędnego, który obejmuje montaż mikroinstalacji PV. Nic dziwnego, ponieważ instalacja fotowoltaiczna pomaga zmniejszyć koszty związane z rachunkami za energię elektryczną, jak również jest to rozwiązanie proekologiczne. Większość instalacji PV jest montowana na dachach już istniejących budynków, co może wiązać się z problemami dotyczącymi dostępnej przestrzeni na dachu, optymalnego usytuowania modułów względem padających promieni słonecznych, lub innych problemów technicznych np. związanych z możliwością poprowadzenia przewodów. Decydując się na budowę domu, warto zatem wziąć pod uwagę montaż instalacji fotowoltaicznej już na etapie projektowania budynku.

Odpowiednia lokalizacja paneli słonecznych, jako klucz do osiągnięcia maksymalnych parametrów

Najkorzystniejszym usytuowaniem paneli słonecznych jest strona południowa, ponieważ strata energii rośnie przy odchyleniu od południa wraz ze wzrostem kąta pochylenia dachu. Nie bez znaczenia jest również bliskie towarzystwo obiektów mogących rzucać cień na panele. W sytuacji, gdy odchylenie dachu od strony południowej wynosi 45 stopni, wówczas strata energii w stosunku do optimum sięga aż 7%. Biorąc pod uwagę, że ze względu na warunki terenowe niemożliwe jest ustawienie połaci dachu w kierunku południowym, należy wówczas obniżyć kąt jego nachylenia, tym samym zmniejszając stratę wytwarzanej energii. Więcej informacji na temat odpowiedniego nachylenia paneli znajdziesz TUTAJ.

Występują dwa rodzaje zacienienia modułów PV – stałe oraz okresowe:

  • zacienienie stałe spowodowane jest rzucaniem cienia na panel przez elementy zabudowy takie jak kominy, anteny, wysokie drzewa czy inne elementy krajobrazu.
  • o zacienieniu okresowym mówi się w przypadku, gdy na panel spadnie śnieg, zostaną zabrudzone, czy osiądzie na nich kurz. Bez względu na rodzaj zacienienia, nie jest ono pożądane ze względu na spadek energii wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne. Co ważne, spadek mocy jest często niewymiernie wysoki do zacienionej powierzchni, a to może spowodować nawet całkowite ograniczenie pracy całego modułu.

Wcześniejsza analiza zagospodarowania terenu oraz obecności ewentualnych zacienień może temu zapobiec.

Niezbędna przestrzeń do montażu instalacji fotowoltaicznej

Planując budowę domu, warto oszacować zapotrzebowanie energetyczne i na jego podstawie dostosować moc instalacji fotowoltaicznej. Chcąc wyliczyć roczne zużycie prądu dla danego budynku, należy wziąć pod uwagę wielkość powierzchni, sposób ogrzewania, rodzaj planowanych sprzętów, które będą wykorzystywane oraz ilość osób, która będzie w nim mieszkała. Im więcej energii moduły PV będą miały wytworzyć, tym większa będzie powierzchnia dachu niezbędna do ich montażu. Dla przykładu:

1 kWp (kilowatopik) = 1000 kWh

1 kWp zainstalowanych paneli słonecznych potrzebuje od 6 do 7 m2 powierzchni dachu. Przyjmuje się, że minimalna moc instalacji wynosi około 3 kW, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie budynku na energię oraz ekonomikę. Podsumowując, im większa jest przestrzeń dachowa, tym teoretycznie możliwie większa moc do wytworzenia.

Wybór miejsca montażu oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej

Wybierając miejsce montażu instalacji, należy wziąć pod uwagę usytuowanie falownika, który powinien być jak najbliżej modułów PV oraz głównej rozdzielni budynku. Takie rozwiązanie pozwoli maksymalnie zmniejszyć długość okablowania, a także nie będzie konieczne zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń przepięciowych. Mając wybrane potencjalne miejsce montażu falownika, warto doprowadzić do niego przewody z rozdzielni głównej. Pięć przewodów pozwoli na podłączenie falownika jedno- i 3-fazowego. Poprowadzenie na dach przewodu ochronnego będzie służyło wyrównaniu potencjałów instalacji. Najlepszym miejscem na umieszczenie falownika jest pomieszczenie techniczne typu garaż, przedpokój czy kotłownia, ze względu na emitowane w ciągu dnia dźwięki, jak również pomieszczenie to musi być suche i nie może przegrzewać się w okresie letnim.

Zaplanowanie montażu instalacji fotowoltaicznej już na etapie projektowania budynku niesie ze sobą szereg zalet. W sytuacji, gdy moduły PV montowane są na już istniejącym budynku, powstaje problem estetycznego poprowadzenia oraz schowania kabli i przewodów, czego można uniknąć, montując instalację podczas budowy domu. Montując instalację fotowoltaiczną podczas budowy domu, ogranicza się również ilość instalacji natynkowych, które mogą niszczyć elewację. Ponadto uruchomienie paneli
w momencie, kiedy budynek jest w stanie surowym, zaczyna generować oszczędności.
Energia wytwarzana przez instalację pobierana jest do obsługi urządzeń, które są wykorzystywane do wykańczania domu. Uwzględniając montaż paneli słonecznych już na etapie projektowania budynku, uwzględniając odpowiednią lokalizację, jak najmniejszy stopień zacienienia oraz położenie budynku względem padania promieni słonecznych związane jest z mniejszym nakładem finansowym, oraz wyższą wydajnością instalacji.


Instalacje fotowoltaiczne – Gdańsk, Sopot, Gdynia i okolice Trójmiasta

Rozważasz budowę własnej instalacji fotowoltaicznej?

Skontaktuj się z nami:
– odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania
– przestawimy indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb
– umówimy się na darmową wizję lokalną