Rozwój fotowoltaiki w Polsce

Przyszłość fotowoltaiki w Europie i w Polsce do 2040 roku

SolarPower Europe to największa organizacja pozarządowa w Europie zrzeszającą podmioty z branży energetyki fotowoltaicznej. Celem SolarPower Europe jest wpływanie na decyzje Unii Europejskiej, które mają zapewnić sprzyjające warunki do rozwoju branży fotowoltaicznej w Europie.

SolarPower Europe regularnie wydaje raporty zawierające analizy i prognozy związane z fotowoltaiką. Poniżej przedstawiamy informacje płynące z ostatnich raportów SPE.

Rok 2019 był rzeczywiście wyjątkowo dobrym rokiem dla energii słonecznej w Unii Europejskiej – w stosunku do roku poprzedniego odnotowano dwukrotnie wyższy wzrost popytu na energię słoneczną. Przewiduje się, że rekord ten zostanie przekroczony w 2022 r.

Dlaczego?

Czynniki, które mają wpływ na rozwój fotowoltaiki

Czynników, które mają wpływ na rozwój fotowoltaiki jest wiele. Energia słoneczna:

 • to najtańsze źródło wytwarzania energii
 • może być wszechstronnie i elastycznie zużywana
 • instalacje fotowoltaiczne można zamontować w szybkim tempie i jeśli tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, można od razu korzystać z dobrodziejstw energii słonecznej
 • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, korporacje oraz duże fundusze w Europie stawiają na odnawialne źródła energii wysoko na liście swoich priorytetów, a niedrogie i elastyczne w użytkowaniu ogniwa słoneczne są ich ulubionym sposobem pozyskiwania czystej energii oraz inwestycji w nowe moce wytwórcze
 • kryzys klimatyczny zajmuje ważne miejsce również w programach wielu decydentów na rynku europejskim. Niektóre kraje UE nie osiągną swoich celów przejścia na energię odnawialną w głównych gałęziach przemysłu, a energia słoneczna jest kluczem do nadrobienia zaległości, aby spełnić zobowiązania do 2030 roku.

Według raportu Solar Power Europe na lata 2019-2023 przewiduje się, że EU doda prawie 50GW i będzie funkcjonować 180 GW elektrowni słonecznych do końca 2023 roku.

Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce są niezwykle optymistyczne. Do końca 2018 roku moc wszystkich instalacji w kraju wynosiła łącznie 471,4 MW. W 2019 roku w Polsce zainstalowano systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy niemal 830 MW, co na koniec grudnia dawało łącznie wynik 1299, 6 MW.

Kluczowy moment – nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce w 2019 roku kluczowe okazało się wejście w życie 19 lipca 2019 roku nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii:

 • rozszerzenie definicji prosumenta na przedsiębiorstwa, dla których produkcja energii nie stanowi przeważającego przedmiotu działalności gospodarczej i daje im możliwość skorzystania z systemu opustów,
 • rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych,
 • brak konieczności przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW,
 • możliwość lokowania mikroinstalacji na terenach, które w MPZP mają inne przeznaczenie niż produkcyjne.
 • wejście w życie ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, które dzięki niej mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione m.in. na instalacje fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz montażem.
 • została ujednolicona stawka VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 mkw. Wszystkie takie systemy opodatkowane są podatkiem VAT na poziomie 8 proc.

M.in. dzięki takim zmianom 1 października 2020 roku według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc zainstalowana fotowoltaiki w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wyniosła aż 2682,7 MW, a do końca roku powinna się zbliżyć do 4 GW.

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. z dnia 8 września 2020 r. przewiduje znaczący wzrost zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych, tj. ok. 5-7 GW w 2030 roku i ok. 10-16 GW w 2040 roku.

Rozwój fotowoltaiki w Europie do 2040 roku (źródło: SolarPower Europe):

Rozwój fotowoltaiki w Europie do 2040 roku (źródło: SolarPower Europe)

Zgodnie z zaleceniami UE, do końca 2020 roku udział produkcji energii odnawialnej w pełnym bilansie energetycznym Polski powinien wynieść 15%, stąd uruchomienie w tym roku szeregu dotacji ze środków unijnych z których można skorzystać planując budowę instalacji fotowoltaicznej.

 • Mój Prąd
 • Czyste Powietrze
 • Energia Plus
 • Prosument
 • Agroenergia

Cele na kolejne lata Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich dotyczące wykorzystania energii odnawialnej oraz rozwoju fotowoltaiki pokazują, że kierunek w którym podążamy jest prawidłowy. Chcemy wspierać środowisko naturalne, rozwijać się technologicznie, a jednocześnie realnie oszczędzać.


Panele fotowoltaiczne w województwie pomorskim

Rozważasz budowę własnej instalacji fotowoltaicznej?

Skontaktuj się z nami:
– odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania
– przestawimy indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb
– umówimy się na darmową wizję lokalną