Ulga inwestycyjna dla rolników na montaż instalacji fotowoltaicznej

Ulga inwestycyjna dla rolników 25% na zakup instalacji fotowoltaicznej

Ulga podatkowa 25% na zakup instalacji fotowoltaicznej dla rolników, czyli jak nie płacić podatku rolnego?

Z roku na rok, wśród rolników rośnie zainteresowanie instalacjami, które wytwarzają energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Każdego roku rosną również inwestycje w bardziej wydajne maszyny, nowoczesne rozwiązania technologiczne zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i u hodowców bydła. Nie dziwi zatem fakt, że wraz ze wzrostem wydajności rosną koszty związane ze zużytą energią elektryczną. Biorąc pod uwagę, że rachunki za prąd mogą wynieść nawet 20% kosztów, które miesięcznie musi ponieść gospodarstwo rolne, idealnym rozwiązaniem może okazać się montaż m.in. instalacji fotowoltaicznej.

Panele słoneczne wytwarzają energię elektryczną, z której gospodarstwo rolne może korzystać praktycznie przez cały rok. Prąd, który zostanie wytworzony z promieni słonecznych, jest w pierwszej kolejności wykorzystywany na tzw. bieżące potrzeby, natomiast wyprodukowana nadwyżka trafia do sieci energetycznej, z której w miesiącach zimowych gospodarstwo korzysta na preferencyjnych warunkach. Inwestycja we własną „elektrownię energetyczną” to doskonałe zabezpieczenie dla gospodarstwa przed podwyżkami cen energii. Poza tym, że zainstalowanie paneli słonecznych może przynieść realne korzyści związane z obniżeniem rachunków za zużytą energię, to dodatkowo rolnik, który zdecyduje się na inwestycję w fotowoltaikę, może liczyć na ulgę podatkową.

Ulga w postaci 25% w podatku rolniczym – kto może skorzystać?

Z ustawowej ulgi w postaci 25% odliczenia od podatku rolniczego mogą skorzystać podatnicy podatku rolnego, tj. osoby prawne, fizyczne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, które nie posiadają osobowości prawnej, które są:

  • posiadaczami samoistnymi gruntów
  • użytkownikami wieczystymi gruntów
  • posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego
  • właścicielami gruntów, na których zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Kiedy można skorzystać z ulgi?

Ulga inwestycyjna w postaci 25% wartości inwestycji w panele słoneczne przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Cała procedura polega na odliczeniu aż ¼ całej kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego. Warto nadmienić, że poniesione koszty związane z inwestycją należy udokumentować rachunkami bądź fakturami. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, które są sklasyfikowane jako użytki rolne lub grunty zadrzewione na użytkach rolnych. Kwota ulgi może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji, a dodatkowo ulga przechodzi na jego następców w sytuacji, kiedy nie została wykorzystana przez podatnika.

Ważne jest również, że ulga w podatku rolniczym należy się tylko w sytuacji, kiedy poniesione koszty z tytułu inwestycji w instalację fotowoltaiczną nie zostały sfinansowane w całości lub częściowo z udziałem środków publicznych. W praktyce oznacza to, że rolnik nie może skorzystać z dofinansowania/dotacji, kredytów na preferencyjnych warunkach czy też innych dopłat.

Ulga inwestycyjna dla rolników – czy przysługuje tylko na instalacje fotowoltaiczne?

Rolnikom, tj. podatnikom podatku rolnego ulga inwestycyjna z tytułu poniesionych wydatków przysługuje w sytuacjach, gdy:

  • rolnik zdecyduje się na zakup oraz instalację urządzeń służących do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii, m.in. paneli fotowoltaicznych (PV)
  • rolnik zdecyduje się na modernizację lub budowę budynków inwentarskich, które służą do hodowli, chowu oraz utrzymywania zwierząt gospodarskich i obiektów służących ochronie środowiska.

Podsumowując, podatnik podatku rolnego może skorzystać z ulgi w postaci 25% kwoty podatku rolnego oraz inwestycja może zostać rozliczona w okresie nieprzekraczającym 15 lat. Ulga, która nie została wykorzystana przez podatnika, przechodzi na jego następców, natomiast obowiązuje wyłącznie na terenie gminy, gdzie inwestycja została zrealizowana. Nie można odliczyć ulgi na instalację fotowoltaiczną, na którą został wzięty kredyt na preferencyjnych warunkach, która została dofinansowana z programów rządowych lub innych dotacji.


Instalacje fotowoltaiczne na terenie województwa pomorskiego
– Gdańsk, Sopot, Gdynia i okolice Trójmiasta

Jesteś rolnikiem i zastanawiasz się nad budową własnej instalacji fotowoltaicznej?

Skontaktuj się z nami:
– odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania
– przestawimy indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb
– pomożemy Ci w pozyskaniu dotacji
– umówimy się na darmową wizję lokalną