Program „Prosument 2” – dotacje na mikroinstalacje

Prosument 2 – wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Z roku na rok, coraz więcej osób inwestuje w odnawialne źródła energii, które pozwalają zapewnić niezależność energetyczną oraz powodują znaczne obniżenie rachunków za prąd. Niemniej jednak, inwestycja w nowoczesne technologie, umożliwiające korzystanie z naturalnej energii wiąże się z wysokimi kosztami początkowymi.

Jedną z popularniejszych metod pozyskiwania energii w sposób ekologiczny jest wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych. Z tego rozwiązania mogą korzystać gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, duże przedsiębiorstwa, a także rolnicy. Panele słoneczne (PV) wykorzystują energię słoneczną i „zmieniają” ją w prąd. Ekologiczne rozwiązanie, dzięki któremu możemy zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy – brzmi jak coś niemożliwego? A jednak, poza faktem, że własna „elektrownia solarna” znacznie obniży rachunki za energię, to dodatkowo, przy sprzyjających warunkach w okresie letnim może całkowicie ograniczyć pobór energii z elektrowni. Warto podkreślić, że nadwyżka prądu, która zostanie wyprodukowana musi trafić do najbliższej elektrowni, skąd może zostać pobrana w dowolnym momencie na preferencyjnych warunkach.

Dotacje do mikroinstalacji fotowoltaicznych

Dodatkowym argumentem, który może skłonić do podjęcia decyzji o montażu instalacji fotowoltaicznej są dofinansowania do inwestycji. Następujące zmiany klimatyczne oraz większa świadomość ekologiczna sprawia, że konieczność pozyskiwania energii w sposób bardziej naturalny zauważają zarówno prywatni inwestorzy, jak również rządy państw.

Obecnie w Polsce można skorzystać z kilku programów dofinansowania na panele fotowoltaiczne, a jednym z nich jest „Prosument 2”, dzięki któremu inwestor może otrzymać pożyczkę/kredyt na bardzo korzystnych warunkach. W ramach programu wnioskować można o dofinansowanie zarówno zakupu, jak
i montażu nowych instalacji oraz mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, które będą służyć do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych.

Program „Prosument 2” dla firm?

19 lipca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, dzięki której do grupy prosumentów mogą się zaliczać również firmy. Wcześniej działalności prosumenckiej nie mogły prowadzić podmioty produkujące energię na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z ustawą o OZE, działalność prosumencką mogą prowadzić również przedsiębiorcy posiadający własne mikroinstalacje fotowoltaiczne. Mogą oni rozliczyć wprowadzone do sieci nadwyżki nieskonsumowanej energii w systemie opustów, z którego od połowy 2016 roku mogą korzystać ustawowi prosumenci.

Co należy wiedzieć o programie „Prosument 2”:

  • przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że okres funkcjonowania programu przewidziano na lata 2014-2022
  • dotacja może objąć 20%-40% dofinansowania
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu wynosi zaledwie 1% z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji
  • pożyczkę/kredyt można rozłożyć na maksymalnie 15 lat
  • całkowita wysokość budżetu wynosi 800 mln złotych
  • pożyczkę/kredyt można wziąć w jednym z banków, które zostały wciągnięte do programu.

Jak dokładnie wygląda forma dotacji w ramach programu „Prosument 2”?

Dofinansowanie w programie „Prosument 2” udzielane jest w formie pożyczki z dotacją. W praktyce oznacza to, że 20%-40% dofinansowania beneficjenci otrzymują w formie dotacji, natomiast pozostała część finansowana jest w ramach udzielonej na preferencyjnych warunkach pożyczki. W sumie dofinansowanie obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych instalacji.

W zależności od rodzaju inwestycji maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji może wynieść od 100 do 500 tys. złotych. Dla każdej instalacji określa się indywidualny maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany. Ważne jest, że w ramach programu „Prosument 2”, o dotację mogą starać się jednakowo osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, a nawet jednostki samorządu terytorialnego.

Nowelizacja ustawy OZE 2020 przyjmuje zmianę w definicji prosumenta. Dotychczas prosumentami mogły być jedynie osoby fizyczne, natomiast zgodnie z nowymi przepisami z możliwości bilansowania lub bezgotówkowego rozliczania energii wprowadzonej do sieci z energią pobraną z sieci mogą korzystać również firmy posiadające mikroinstalacje fotowoltaiczne, tj. instalacje do 50 kW. Nowelizacja umożliwia przechowywanie nadmiar wyprodukowanej energii w sieci do celów własnych, sprzedaż jej nadmiaru lub wykorzystania w ciągu 365 dni od jej wprowadzenia do elektrowni.

Program „Prosument 2” umożliwia uzyskanie dofinansowania do inwestycji w pompy ciepła, źródła ciepła opalane biomasą, kolektory słoneczne, których moc cieplna wynosi do 300 kWt, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrogeneracyjne o mocy elektrycznej do 40 kWe oraz instalacje fotowoltaiczne.

Więcej na temat wszystkich dostępnych programów można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Przydomowe mikroinstalacje w województwo pomorskim
– Gdańsk, Sopot, Gdynia i okolice Trójmiasta

Zastanawiasz się nad własną przydomową mikroinstalacją?

Skontaktuj się z nami:
– odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania
– przestawimy indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb
– pomożemy Ci w pozyskaniu dotacji
– umówimy się na darmową wizję lokalną