Sekretarka, informacje o leasingu na panele fotowoltaiczne

Atrakcyjny kredyt na instalacje fotowoltaiczną

Przygotowany przez BNP Paribas kredyt Zielona Energia1 dedykowany jest dla podmiotów prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednym z podstawowych warunków wykorzystania kredytu jest przedstawienie przez Klienta promesy koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyk
Kredyt inwestycyjny Zielona Energia

Kredyt inwestycyjny Zielona Energia

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, fotowoltaicznych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej z biomasy lub z biogazu.
Oprocentowanie Kredytu Zielona Energia jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M*/3M* WIBOR (lub odpowiednio LIBOR/EURIBOR) powiększoną o indywidualnie negocjowaną marżę Banku, zależną od oceny ryzyka kredytowego, przedstawionych zabezpieczeń i wielkości kredytu.

Poznaj korzyści Kredytu

  • Długi okres kredytowania:
  • Indywidualnie ustalane zasady spłaty kapitału
  • Możliwość karencji w spłacie kapitału
  • Opcja wyboru waluty
  • Dogodne formy zabezpieczeń
  • Możliwość refinansowania wcześniejszych nakładów lub finansowania akwizycji odnawialnych źródeł energii (OZE)

JAK WYGLĄDA SPŁATA KREDYTU ZIELONA ENERGIA?

  • Spłata kredytu i odsetek następuje w ratach ustalonych w harmonogramie spłaty
  • Dopuszcza się możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału – jednak nie dłuższej niż planowany termin osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej inwestycji i nie dłuższej niż 2 lata
  • Przedterminowa spłata Kredytu Zielona Energia z nadwyżek wygenerowanych przez projekt OZE bez prowizji rekompensacyjnej
Typ kredytuOkres kredytowaniaKwota kredytuKwota kredytu
0,30 % – miesiąc
(3,60 % – rok)
Od 3 do 60 miesięcyOd 100 do 60.000 zł1 miesiąc
0,35 % – miesiąc
(4,20 % – rok)
Od 3 do 120 miesięcyOd 100 do 60 000 zł1 miesiąc
0,40 % – miesiąc
(4,80 % – rok)
Od 3 do 144 miesięcyOd 100 do 80 000 zł1 miesiąc