Mój prąd dofinansowanie do paneli słonecznych

„Mój prąd” dotacja do paneli fotowoltaicznych

Program dofinansowania został ogłoszony  w 2019 roku 23 lipca przez premiera Morawieckiego jako bezzwrotna dotacja postawionej instalacji fotowoltaicznej. Na program przeznaczono 1 mld złotych i jest to około 200 000 rodzin w Polsce.

Celem programu jest zwiększenie produkcji prądu z paneli fotowoltaicznych i zmniejszenie emisji prądu.

Ile może zyskać z programu “Mój prąd” ?

Kwota dotacji może osiągnąć 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie przekroczyć 5 tys. złotych.

Większość instalacji fotowoltaicznych kosztuje ponad 10 tys. złotych więc praktyka pokazuje że od kosztów możemy odjąć 5 tys. złotych. 

Kto może może skorzystać  z dotacji “Mój prąd” ?

Osoby fizyczne które wytwarzają energię z paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby, które mają zawartą umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z fotowoltaiki. Tutaj warto nadmienić że aby uzyskać taką umowę instalacja fotowoltaiczna powinna zostać zbudowana i podłączona do sieci energetycznej przez osoby z odpowiednimi certyfikatami  zgodnie z wymogami dostawcy energii. Firma Aseb Solar System spełnia wszelkie wymogi z tym związane.

Warto nadmienić że instalacja ma być użytkowana przez co najmniej 3 lata.

Kto uzyska dofinansowanie do paneli słonecznych?

Dofinansowanie dotyczy instalacji fotowoltaicznej wielkości od 2kw do 10kw służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Dofinansowanie udzielane jest jednokrotnie na instalacje fotowoltaiczne zbudowane przed dniem złożenia wniosku. Urządzenie zainstalowane muszą być nowe wyprodukowane w przeciągu 24 miesięcy przed montażem paneli słonecznych.

Kogo nie obejmuje program ?

Osoba nie fizyczna, lub każdy kto buduje instalację fotowoltaiczną w celach zarobkowych.  Nie podlegają dofinansowaniu projektu których celem jest zwiększenie mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.  Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.

Jak i gdzie należy składać wnioski o dofinansowanie?

Zgodnie z informacjami na stronie mojprad.gov.pl od dnia 31 marca 2020 wnioski papierowe są odrzucane. Pozostaje jedynie forma internetowa. Aby złożyć wniosek przez internet musisz mieć założony profil zaufany lub e-dowód. 

Pamiętaj że wniosek rozpatrywany jest na drodze konkursu. O przyjęciu wniosku decyduje liczba zdobytych punktów. Jeżeli nie chcesz się tym zajmować skontaktuj się z nami. Zdobędziemy dla Ciebie tą dotacje.

Co należy przygotować przed złożenie wniosku ?

Aby złożyć wniosek budowa instalacji fotowoltaicznej musi być ukończona. 

Przygotuj:

 1. login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany, ewentualnie e-dowód,
 2. kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 3. dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie (w przypadku płatności gotówką),
 4. zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne, zawierające minimum informacje ujęte we wzorze,
 5. oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Wzór zaświadczenia OSD
Wzór oświadczenia samodzielny montaż
Wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd – II nabór

Co musisz zrobić ?

 1. Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.
 2. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
 3. Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego potwierdzenie podjętej decyzji.
 4. Dołącz wymagane załączniki.
 5. Po wypełnieniu formularza system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.
 6. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
  • podpisem zaufanym,
  • e-dowodem,
  • certyfikatem kwalifikowanym. 
 7. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.
 8. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i na e-mail podany we wniosku.

Nie masz na to czasu lub ochoty skorzystaj z naszych usług. Z twoim pełnomocnictwem załatwimy wszelkie formalności. 

Pamiętaj że są inne formy dofinansowanie które można łączyć  z dotacja mój prąd.

Nie masz na to czasu lub ochoty ?

Skorzystaj z naszych usług. Z twoim pełnomocnictwem załatwimy wszelkie formalności. 
Pamiętaj że są inne formy dofinansowanie które można łączyć  z dotacja „Mój prąd”.