Pompa Ciepła

Co jest niezbędne do zamontowania pompy ciepła i czy każdy może ją mieć?

Ogrzewanie budynku za pomocą pompy ciepła to alternatywa dla tradycyjnych instalacji grzewczych wymagających paliwa, takiego jak np. węgiel. Jest to inwestycja która, chociaż początkowo może wydawać się kosztowna, jednak z upływem czasu zwraca się, a inwestorzy mogą cieszyć się dobrze ogrzanym domem oraz ciepłą wodą użytkową.

Rodzaje pomp ciepła dostępne na rynku to:
1. pompy ciepła gruntowe,
2. pompy ciepła wodne,
3. pompy ciepła powietrzne.

Urządzenia te instalowane nie tylko w nowych budynkach. Mogą działać w modelu hybrydowym lub służyć jedynie do podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Montaż pompy ciepła – o czym należy pamiętać?

Precyzyjny montaż oraz posiadanie odpowiednich elementów składowych pompy ciepła nie gwarantują sukcesu podczas ogrzewania budynku. Ważnym czynnikiem jest posiadanie audytu energetycznego, na podstawie którego przygotowywany jest projekt instalacji.

Dzięki takiemu audytowi wiadomo nie tylko, jakie jest obciążenie cieplne budynku, ale również, jakie jest na nie zapotrzebowanie w zależności od sezonu. Projekt instalacji wraz z audytem energetycznym pozwala dobrać urządzenie odpowiedniej mocy, które bez problemu ogrzeje budynek nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach.

Podczas wyboru projektanta instalacji inwestorzy muszą zwrócić uwagę, czy jest to osoba do tego uprawniona. Najlepszym rozwiązaniem do doboru pompy ciepła jest jej zaplanowanie już na etapie budowy domu.

Co jednak w przypadku, jeśli inwestorzy chcą wymienić istniejący piec na pompę ciepła?

Należy przede wszystkim mieć na uwadze już istniejącą instalację, a także, z jakich materiałów jest ona zrobiona oraz jaka jest jej wydajność. Gdy klienci posiadają większy budżet na remont, warto rozważyć wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego.

Formalności związane z montażem pompy ciepła – na co inwestorzy muszą zwrócić uwagę?

Kwestie formalne związane z instalacją pompy ciepła regulowane są przez wiele ustaw, a to, do której z nich trzeba się zastosować, zależne jest przede wszystkim od rodzaju pompy, jaką klienci chcą zastosować.

Do ustaw tych należy między innymi:
1. prawo budowlane,
2. prawo wodne,
3. prawo o ochronie środowiska,
4. prawo geologiczne,

5. prawo górnicze.

Informacje na temat wymagań powinny znajdować się również w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a jeśli nie jest on uchwalony, to takie informacje powinny znajdować się w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Instalacja pompy ciepła z reguły nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Szczególną ostrożność inwestorzy powinni zachować przy jej instalacji w budynkach oraz przy budynkach, które zostały wpisane do rejestru zabytków. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia.

Uwagę należy zwrócić również na stosowne przepisy podczas instalacji pomp ciepła na terenach znajdujących się w obszarze Natura 2000 oraz na terenach górniczych, oraz podczas odwiertów wykonywanych powyżej 30 metrów.

Reasumując pompa ciepła to uniwersalne urządzenie, dlatego z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że jej instalacja będzie u Ciebie możliwa, aby było to możliwe warto zadbać o wyżej wymienione punkty.

Chcesz dowiedzieć się więcej?