Finansowanie fotowoltaiki

Dom – dofinansowanie na fotowoltaike

5000 PLN bezzwrotnej dotacji dla postawionej instalacji. Tylko dla osób fizycznych Maksymalna wielkość instalacji wynosi 2 do 10 kWp Organ-NFOŚiGW

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Jest dla podatników podatku VAT, którzy opłacają podatek wg. skali podatkowej 19% stawki podatku lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i są właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego.
W ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie można odliczyć od dochodu 23% wydatków, ale nie więcej niż 53 tyś.
Ulga termomodernizacyjna jest dla osób, które sfinansowały sobie przedsięwzięcie tylko z własnych środków pieniężnych bez udziału środków publicznych.
WAZNE: Program MÓJ PRĄD można połączyć z ULGĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ.

CZYSTE POWIETRZE

Jest dla osób fizycznych, które są właścicielami budynków jednorodzinnych lub posiadają zgodę na budowę domu jednorodzinnego
Biorąc udział w Programie możesz uzyskać zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł.
Program obejmuje dofinansowania na:
Docieplenie budynku, wymianę źródła ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł.
Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy
W ramach Programu Czyste Powietrze możliwe jest dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych jedynie w formie pożyczki.
Maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem wynosi 15 lat
Dotacja jak i pożyczka wypłacane są po realizacji zadania.