instalacja fotowoltaiczna dla rolnika

Fotowoltaika dla rolnika. Jak nie płacić podatku rolnego?

Prowadząc gospodarstwo rolne, należy liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami za zużycie energii elektrycznej niż w przypadku gospodarstwa domowego. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że rośnie zainteresowanie pozyskiwaniem prądu z odnawialnych źródeł energii, ponieważ obniżka rachunków za zużytą energię może wynieść nawet 90%.

Moduły fotowoltaiczne produkują energię, z której rolnik będzie mógł korzystać przez cały rok. Dzięki współpracy z siecią energetyczną oraz możliwości magazynowania w niej nadwyżki wytworzonej energii gospodarstwo rolne będzie mogło wykorzystywać prąd również zimą. Ponadto założenie paneli fotowoltaicznych zabezpiecza rolnika przed podwyżkami cen energii elektrycznej.

Warto również zwrócić uwagę na aspekt ekologiczny. Z roku na rok rośnie świadomość konsumencka pod względem ekologicznych upraw i produktów. Ekologiczne rolnictwo, którym bez wątpienia jest korzystanie z odnawialnych źródeł energii, będzie cieszyło się coraz większą popularnością.

Na jakie ulgi może liczyć gospodarstwo rolne?

Inwestując w fotowoltaikę gospodarstwo rolne, może liczyć na ulgę w podatku. Mowa tu oczywiście o tak zwanej uldze inwestycyjnej na obiekty środowiskowe. Na podstawie art. 13 Ustawy o podatku rolnym:

1. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych

na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i instalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)…

Ulga podatkowa polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego 25% kosztów poniesionych w ramach inwestycji. Warto nadmienić również, że zakup instalacji fotowoltaicznej musi być udokumentowany – niezbędne jest posiadanie faktur potwierdzających poniesione koszty. Inwestycja nie może być również finansowana ze środków publicznych (tzw. dotacji). Ponadto ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez okres 15 lat.

Czy warto zainwestować w fotowoltaikę?

Przede wszystkim należy podkreślić, że posiadanie własnego źródła wytwarzania energii ma znaczący wpływ na obniżenie kosztów jej zużycia, a zaoszczędzone fundusze dają możliwość dalszej inwestycji w rozwój gospodarstwa. Nie mniej jednak ocena opłacalności inwestycji jest natomiast sprawą indywidualną każdej osoby prowadzącej gospodarstwo rolne.Zastanawiasz się nad własną instalacją fotowoltaiczną?

Skontaktuj się z nami:
– odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania
– przestawimy indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb
– umówimy się na darmową wizję lokalną